نشریه| گاه‌نامه تحلیلی-تبیینی خیبر (شماره چهارم)

چهارمین شماره از گاه‌نامه تحلیلی-تبیینی «خیبر» با موضوع «اولین نشست بررسی جایگاه و عملکرد حوزه در مقابله با صهیونیسم(ویژه‌نامه)»، تیر ماه سال 1399 توسط مؤسسه مطالعات و بررسی‌های راهبردی بعثت منتشر شد.

نشریه| گاه‌نامه تحلیلی-تبیینی خیبر (شماره سوم)

سومین شماره از گاه‌نامه تحلیلی-تبیینی «خیبر» با موضوع «بررسی ابعاد فوت مشکوک بهنام بهرامی، کاریکاتوریست ضد صهیونیسم»، خرداد ماه سال 1399 توسط مؤسسه مطالعات و بررسی‌های راهبردی بعثت منتشر شد.

نشریه| گاه‌نامه تحلیلی-تبیینی خیبر (شماره دوم)

دومین شماره از گاه‌نامه تحلیلی-تبیینی «خیبر» با موضوع «بررسی دلایل حمایت از فلسطین (ویژه‌نامه روز جهانی قدس)» در خرداد ماه سال 1399 توسط مؤسسه مطالعات و بررسی‌های راهبردی بعثت منتشر شد.

نشریه| گاه‌نامه تحلیلی-تبیینی خیبر (شماره اول)

اولین شماره از گاه‌نامه تحلیلی-تبیینی «خیبر» با موضوع «نفوذ صهیونیسم در سیستم حکومتی ایالات متحده آمریکا» در اردیبهشت ماه سال 1399 توسط مؤسسه مطالعات و بررسی‌های راهبردی بعثت منتشر شد.

مؤسسه مطالعات و بررسی‌های راهبردی بعثت در سال ۱۳۹۱ با هدف دشمن‌شناسی در دو سطح دشمنان‌داخلی و خارجی پا به عرصه پژوهش نهاد. در سطح دشمن‌خارجی جستارهای خود را بر «یهود» به عنوان کینه‌توزترین دشمن مؤمنان در دو بعد تبارشناسی و جریان‌شناسی این قوم عنود در تاریخ اسلام و صهیون‌پژوهی به عنوان تبلور سازمان یهود در تاریخ معاصر متمرکز ساخت. در بعد دشمن‌شناسی داخلی نیز با تمرکز بر جریانات‌درونی‌جهان‌اسلام، تبارشناسی و جریان‌شناسی‌جریانات زاویه‌دار به خصوص جریانات منتسب به روحانیت را در اولویت پژوهش‌های خود قرار داد. در هر سه سطح، ضمن استفاده از زبده‌ترین پژوهشگران عرصه‌تاریخ، تبار‌شناسی و جریان‌شناسی، علاوه بر انتشار مکتوبات در قالب کتاب و درسنامه‌ها به زبان‌های مختلف، از عنصر رسانه نیز غفلت نکرده و از ظرفیت سایت‌های‌اینترنتی و فضای‌مجازی در راستای گسترش پژوهش‌ها به زبان‌های مختلف از جمله، فارسی، عربی، انگلیسی و اردو بهره جسته است.